Actueel - Project

Houtbouwkaart 2022-2023 Metropoolregio Amsterdam

Waar niet-hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in […]

Groene Huisvesters: publicaties over circulair bouwen

Twee voor de prijs van één. Dat is de gedachte. Woningcorporaties bezitten momenteel zo’n 2,3 miljoen woningen en er ligt een aanzienlijke bouwopgave. Wij kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de Rijksbrede circulaire doelstellingen. Maar ook onze […]

RVO brochure: All Inclusive ontwikkelen en bouwen

Een gids met concrete aanbevelingen en handelingsperspectieven per actor en bouwfase voor een omslag naar ‘all inclusive’ bouwen. RVO voert overheidsbeleid uit van verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Bij gebiedsontwikkeling […]

Leidraad duurzame nieuwbouw Amersfoort 2021

CO₂-reductie en overstappen op duurzame bronnen van warmte en energie. Realiseren van een circulaire (bouw) economie. Het aanbieden van nieuwe, duurzame vormen van mobiliteit én de inrichting van een klimaatbestendige, groene en gezonde stad. Het toekomstbestendig maken van een stad […]

In The Middle Of Our Street (MOOS)

Op dinsdag 5 april 2022 brachten we met ruim 20 partners een bezoek aan In The Middle Of Our Street (MOOS). Op het Rutte bedrijventerrein in Zaandam namen we een kijkje in hoe MOOS gebouwen realiseert voor het sociale en […]

Handboek Bouwen voor de Toekomst

Om gemeenten te inspireren, publiceerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht haar Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’. In dit handboek wordt de urgentie aangegeven en inzicht gegeven in wat duurzaam bouwen ons als maatschappij oplevert. Experts en ervaringsdeskundigen komen aan het woord. […]

Kennisbank Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Op zoek naar meer rapporten die raken aan circulair bouwen? Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) ingericht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, de bouw en GWW-sector. Via de onderstaande link vind je hun kennisbank.

Handreiking circulaire prestatieafspraken: het laaghangend fruit 2021

De handreiking circulaire prestatieafspraken: het laaghangend fruit biedt gemeenten en woningcorporaties inzicht in circulaire prestatieafspraken. De afspraken zijn zo opgesteld, dat ze als praktisch voorbeeld kunnen dienen bij het bespreken en opstellen van eigen prestatieafspraken. In totaal worden zes prestatieafspraken behandeld, […]

Handboek Circulaire Gebiedsontwikkeling 2021

Het handboek Circulaire Gebiedsontwikkeling helpt gemeenten en ontwikkelaars om te komen tot een integraal circulaire gebiedsontwikkelingsproces. Het biedt handelingsperspectief om te zorgen dat ambities ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Het afgelopen jaar heeft Metabolic drie pilotprojecten en een leernetwerk gefaciliteerd, waarin gemeenten […]