Actueel - Project

Koplopers in de woningbouw

Inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG Circulaire woningbouw is al goed mogelijk, maar komt nog niet optimaal tot uitdrukking in de MPG. In de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) adviseerde het PBL om de doelstellingen richting 2030 specifieker […]

Tomorrow’s Timber Talk: de houtbouw revolutie

Op donderdag 28 april 2022 namen Pablo van der Lugt en Atto Harsta ons mee in de feiten en fabels over houtbouw. Is er wel genoeg hout? Kunnen we geen ontbossingsvrije bouwmaterialen gebruiken? Hoe zit het met brandveiligheid? En hoe […]

Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te […]

Houtbouwmythes ontkracht: het onderscheid tussen fabels en feiten

Ondanks de vele voordelen van houtbouw (prefabricage, licht en snel bouwen, gezonder binnenklimaat, lagere CO2- en stikstof-uitstoot, circulariteit, hernieuwbaarheid, etc.), gaat de grootschalige adoptie van hout als constructiemateriaal langzaam. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, waaronder een aantal hardnekkige […]

Projectenboek Biobased Bouwen in Fryslân

De toekomst van de bouw is circulair: remontabel, duurzaam, gezond én voor een groot deel biobased. Biobased bouwen vraagt om nieuwe ketensamenwerkingen. Die samenwerking krijg je aan de gang door afspraken te maken én door te doen! Daar zijn ze […]

Met elkaar in gesprek over conceptueel bouwen en ruimtelijke kwaliteit

Bron Op 8 juni 2022 vond de ‘Bustour Conceptueel Bouwen’ plaats. In samenwerking met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen nam de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit eigen leden, bouwende en ontwikkelende partijen, opdrachtgevers en andere professionals mee langs enkele conceptueel […]

Houtbouwkaart 2022-2023 Metropoolregio Amsterdam

Waar niet-hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in […]

Groene Huisvesters: publicaties over circulair bouwen

Twee voor de prijs van één. Dat is de gedachte. Woningcorporaties bezitten momenteel zo’n 2,3 miljoen woningen en er ligt een aanzienlijke bouwopgave. Wij kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de Rijksbrede circulaire doelstellingen. Maar ook onze […]

RVO brochure: All Inclusive ontwikkelen en bouwen

Een gids met concrete aanbevelingen en handelingsperspectieven per actor en bouwfase voor een omslag naar ‘all inclusive’ bouwen. RVO voert overheidsbeleid uit van verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Bij gebiedsontwikkeling […]