Actueel - Project

Projectopdracht Gebiedsontwikkeling – Waarderen Circulariteit

1. Algemene documentinformatie Projectnaam Waarde van  circulariteit: de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht Locatie (indien van toepassing)   Bestuurlijk opdrachtgever Willem Jan Stegeman Ambtelijk opdrachtgever Nelly Swijnenburg Projectmanager Nog bepalen? Dick? Akkoord AOG en PM Datum akkoord: Handtekening […]

Houtbouwtour Utrecht

Op 27 oktober 2022 waren we in Utrecht met de partners van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Tijdens deze dag liepen we langs vier houtbouwprojecten. Na een voorwoord van Johan Boterenbrood en Desireé van de Ven van de […]

Koplopers in de woningbouw

Inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG Circulaire woningbouw is al goed mogelijk, maar komt nog niet optimaal tot uitdrukking in de MPG. In de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) adviseerde het PBL om de doelstellingen richting 2030 specifieker […]

Tomorrow’s Timber Talk: de houtbouw revolutie

Op donderdag 28 april 2022 namen Pablo van der Lugt en Atto Harsta ons mee in de feiten en fabels over houtbouw. Is er wel genoeg hout? Kunnen we geen ontbossingsvrije bouwmaterialen gebruiken? Hoe zit het met brandveiligheid? En hoe […]

Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te […]

Houtbouwmythes ontkracht: het onderscheid tussen fabels en feiten

Ondanks de vele voordelen van houtbouw (prefabricage, licht en snel bouwen, gezonder binnenklimaat, lagere CO2- en stikstof-uitstoot, circulariteit, hernieuwbaarheid, etc.), gaat de grootschalige adoptie van hout als constructiemateriaal langzaam. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, waaronder een aantal hardnekkige […]

Projectenboek Biobased Bouwen in Fryslân

De toekomst van de bouw is circulair: remontabel, duurzaam, gezond én voor een groot deel biobased. Biobased bouwen vraagt om nieuwe ketensamenwerkingen. Die samenwerking krijg je aan de gang door afspraken te maken én door te doen! Daar zijn ze […]

Met elkaar in gesprek over conceptueel bouwen en ruimtelijke kwaliteit

Bron Op 8 juni 2022 vond de ‘Bustour Conceptueel Bouwen’ plaats. In samenwerking met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen nam de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit eigen leden, bouwende en ontwikkelende partijen, opdrachtgevers en andere professionals mee langs enkele conceptueel […]