Actueel - Geïndustrialiseerd en conceptueel bouwen

Materiaalstromen in de bouw en infra

EIB Materiaalstromen in de bouw en infra Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om een circulaire economie te bewerkstelligen in 2050. De (tussen)doelstelling voor de bouw is om 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te […]

Programma conceptuele bouw en industriële productie 2021

Nederland staat voor de grote opgave om in de komende jaren het hoge woningtekort in te lopen. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO₂-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofemissies. Met […]

Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te […]

Met elkaar in gesprek over conceptueel bouwen en ruimtelijke kwaliteit

Bron Op 8 juni 2022 vond de ‘Bustour Conceptueel Bouwen’ plaats. In samenwerking met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen nam de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit eigen leden, bouwende en ontwikkelende partijen, opdrachtgevers en andere professionals mee langs enkele conceptueel […]

Groene Huisvesters: publicaties over circulair bouwen

Twee voor de prijs van één. Dat is de gedachte. Woningcorporaties bezitten momenteel zo’n 2,3 miljoen woningen en er ligt een aanzienlijke bouwopgave. Wij kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de Rijksbrede circulaire doelstellingen. Maar ook onze […]

RVO brochure: All Inclusive ontwikkelen en bouwen

Een gids met concrete aanbevelingen en handelingsperspectieven per actor en bouwfase voor een omslag naar ‘all inclusive’ bouwen. RVO voert overheidsbeleid uit van verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Bij gebiedsontwikkeling […]

In The Middle Of Our Street (MOOS)

Op dinsdag 5 april 2022 brachten we met ruim 20 partners een bezoek aan In The Middle Of Our Street (MOOS). Op het Rutte bedrijventerrein in Zaandam namen we een kijkje in hoe MOOS gebouwen realiseert voor het sociale en […]

Handboek Bouwen voor de Toekomst

Om gemeenten te inspireren, publiceerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht haar Handboek ‘Bouwen voor de Toekomst’. In dit handboek wordt de urgentie aangegeven en inzicht gegeven in wat duurzaam bouwen ons als maatschappij oplevert. Experts en ervaringsdeskundigen komen aan het woord. […]

Raamwerk Het Nieuwe Normaal 0.3 gereed

Vanuit Cirkelstad is een nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: het raamwerk HNN 0.3. Onder meer Alba Concepts, TU Delft, Metabolic en Copper8 werken mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Dit moet de nieuwe ‘norm’ en eenduidige taal op het […]