UBC's Brock Commons Tallwood House is een zogenaamd 'mass-wood' gebouw: 18 verdiepingen vol nieuwe houtproducten en -constructietechnieken om duurzame woningbouw te demonstreren.

Op deze pagina vind je alle relevante kennisdocumenten. Mis je een document of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via info@citydealccb.nl.