Actueel - Biobased bouwen

Ontwerpend onderzoek Biobased (ver)bouwen: drie casestudies

Wat leveren biobased gewassen op voor de boer en voor het landschap? We werken toe naar een circulaire samenleving. Eén van de strategieën om deze transitie te realiseren is om minerale en fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Dit […]

Materiaalstromen in de bouw en infra

EIB Materiaalstromen in de bouw en infra Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om een circulaire economie te bewerkstelligen in 2050. De (tussen)doelstelling voor de bouw is om 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te […]

Tomorrow’s Timber Talk: de houtbouw revolutie

Op donderdag 28 april 2022 namen Pablo van der Lugt en Atto Harsta ons mee in de feiten en fabels over houtbouw. Is er wel genoeg hout? Kunnen we geen ontbossingsvrije bouwmaterialen gebruiken? Hoe zit het met brandveiligheid? En hoe […]

Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te […]

Houtbouwmythes ontkracht: het onderscheid tussen fabels en feiten

Ondanks de vele voordelen van houtbouw (prefabricage, licht en snel bouwen, gezonder binnenklimaat, lagere CO2- en stikstof-uitstoot, circulariteit, hernieuwbaarheid, etc.), gaat de grootschalige adoptie van hout als constructiemateriaal langzaam. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, waaronder een aantal hardnekkige […]

Projectenboek Biobased Bouwen in Fryslân

De toekomst van de bouw is circulair: remontabel, duurzaam, gezond én voor een groot deel biobased. Biobased bouwen vraagt om nieuwe ketensamenwerkingen. Die samenwerking krijg je aan de gang door afspraken te maken én door te doen! Daar zijn ze […]

Houtbouwkaart 2022-2023 Metropoolregio Amsterdam

Waar niet-hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in […]

RVO brochure: All Inclusive ontwikkelen en bouwen

Een gids met concrete aanbevelingen en handelingsperspectieven per actor en bouwfase voor een omslag naar ‘all inclusive’ bouwen. RVO voert overheidsbeleid uit van verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Bij gebiedsontwikkeling […]