Actueel

Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling gratis voor gemeenten!

Circulair bouwen krijgt landelijk steeds meer aandacht en ook gemeenten hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Aan concreet beleid ontbreekt het echter vaak, omdat gemeenten niet weten met welke instrumenten ze kunnen sturen op circulariteit in gebiedsontwikkeling. Adviesbureau […]

Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te […]

Materiaalstromen en milieu-impact voor totale bouwsector in kaart

Bron In 2014 werd het rapport “Materiaalstromen, Milieu-impact en Energieverbruik Woning- en Utiliteitsbouw” (B&U) gepubliceerd. Nu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw samen met Metabolic ook de situatie voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) in kaart gebracht. Tegelijkertijd […]

Met elkaar in gesprek over conceptueel bouwen en ruimtelijke kwaliteit

Bron Op 8 juni 2022 vond de ‘Bustour Conceptueel Bouwen’ plaats. In samenwerking met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen nam de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit eigen leden, bouwende en ontwikkelende partijen, opdrachtgevers en andere professionals mee langs enkele conceptueel […]

Raamwerk Het Nieuwe Normaal 0.3 gereed

Vanuit Cirkelstad is een nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: het raamwerk HNN 0.3. Onder meer Alba Concepts, TU Delft, Metabolic en Copper8 werken mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Dit moet de nieuwe ‘norm’ en eenduidige taal op het […]