Actueel - Nieuws

Dag van de HOUTbouw – zaterdag 17 juni 2023

Op zaterdag 17 juni 2023 stellen bouw- en infrabedrijven met trots hun bouwplaatsen open voor het Nederlandse publiek tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw. Houtbouw Lente sluit daar graag bij aan en organiseert de Dag van de HOUTbouw. Deze dag biedt […]

ActieAgenda Circulair en Conceptueel Bouwen

In de partnersessie van 13 april hebben we nut en noodzaak van een routekaart verkend en jullie input opgehaald. De input van deze sessie heeft ertoe geleid dat het niet zozeer om een routekaart gaat, maar meer om concrete stappen […]

Aan de slag met het monitoren van circulaire gebiedsontwikkeling!

“Van Leidse Ladder naar Landelijke ladder” Op donderdag 11 mei verwelkomt de Gemeente Leiden in samenwerking met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen je graag in Scheltema voor een interactieve bijeenkomst over het monitoren van circulaire gebiedsontwikkeling! Om in […]

Openbare consultatie platform cb’23 gestart

Feedback gevraagd op conceptleidraden Een brede groep uit de sector heeft in actieteams van Platform CB’23 sinds september 2022 gewerkt aan nationale afspraken omtrent circulair bouwen. Actieteam Toekomstig hergebruik heeft, als vervolg op hun eerste leidraad, drie conceptleidraden opgesteld over […]

Transitiestrategie Duurzame Leefomgeving openbaar

Het huidige kabinet stuurt op meer woningen en transitie van het landelijk gebied. Daarbij heeft het kabinet met zowel ecologische beleidsdoelen en -instrumenten als sociaal-maatschappelijke beleidsdoelen en -instrumenten te maken. Vaak wordt hier echter onafhankelijk van elkaar op gestuurd. Ook […]

Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling gratis voor gemeenten!

Circulair bouwen krijgt landelijk steeds meer aandacht en ook gemeenten hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Aan concreet beleid ontbreekt het echter vaak, omdat gemeenten niet weten met welke instrumenten ze kunnen sturen op circulariteit in gebiedsontwikkeling. Adviesbureau […]