Actueel - Waarderings- en financieringsmodellen

Adviesroute naar een circulaire economie voor de bouw

Wat is een circulaire bouweconomie? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden en een poging daartoe kan leiden tot eindeloze discussies. Tegelijkertijd willen we wel in 2050 een circulaire bouweconomie gerealiseerd hebben. In eerste instantie was dat om het gebruik […]

Materiaalstromen in de bouw en infra

EIB Materiaalstromen in de bouw en infra Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om een circulaire economie te bewerkstelligen in 2050. De (tussen)doelstelling voor de bouw is om 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te […]

Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is er nog vaak sprake van recycling naar laagwaardige toepassingen, zoals funderingsmaterialen. Ongeveer 8% van de hergebruikte materialen is circulair en krijgt dus […]

Koplopers in de woningbouw

Inventarisatie en analyse van woongebouwen met een (zeer) lage MPG Circulaire woningbouw is al goed mogelijk, maar komt nog niet optimaal tot uitdrukking in de MPG. In de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) adviseerde het PBL om de doelstellingen richting 2030 specifieker […]

Materiaalstromen en milieu-impact voor totale bouwsector in kaart

Bron In 2014 werd het rapport “Materiaalstromen, Milieu-impact en Energieverbruik Woning- en Utiliteitsbouw” (B&U) gepubliceerd. Nu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw samen met Metabolic ook de situatie voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) in kaart gebracht. Tegelijkertijd […]

Gideon: Verkenning & Advies MPG-MKI-stelsel

Bron De IPCC-rapporten zeggen het continu, als we zo doorgaan, gaan we de opwarming van de aarde niet onder de 1,5 graad houden, met alle desastreuze gevolgen die daarbij komen kijken. Om voor de Nederlandse bouwsector te kunnen voldoen, of […]

Groene Huisvesters: publicaties over circulair bouwen

Twee voor de prijs van één. Dat is de gedachte. Woningcorporaties bezitten momenteel zo’n 2,3 miljoen woningen en er ligt een aanzienlijke bouwopgave. Wij kunnen door circulair (ver)bouwen een enorme bijdrage leveren aan de Rijksbrede circulaire doelstellingen. Maar ook onze […]

Raamwerk Het Nieuwe Normaal 0.3 gereed

Vanuit Cirkelstad is een nieuwe versie van Het Nieuwe Normaal gepresenteerd: het raamwerk HNN 0.3. Onder meer Alba Concepts, TU Delft, Metabolic en Copper8 werken mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal. Dit moet de nieuwe ‘norm’ en eenduidige taal op het […]